Rompetrol

Succesul şi eficienţa activităţilor noastre sunt determinate, în primul rând, de angajaţii noştri, ce definesc fiecare operaţiune prin dinamism, performanţă, creativitate şi competenţă.

Ne însuşim responsabilităţile de ordin moral pe care le implică promovarea Protecţiei Sănătăţii, Securităţii în Muncă şi Protecţiei Mediului, respectiv asigurarea bunăstării fiecăruia dintre cei implicaţi în activităţile derulate de compania noastră: angajaţii companiei noastre şi familiile acestora, partenerii noştri, clienţii şi furnizorii noştri, comunităţile situate în preajma locurilor în care ne desfăşurăm activitatea şi alte părţi interesate influenţate de mediul nostru de muncă.

KMG International promovează şi va promova cele mai înalte standarde de Calitate, Sănătate şi Securitate Ocupaţionala şi Protecţia Mediului în activităţile desfăşurate, prin stabilirea, implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţia Mediului, cu următoarele obiective:

  • Promovarea unei culturi organizaţionale pozitive privind Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională, Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Mediului. 

  • Conştientizarea de către angajaţii şi partenerii noştri pentru cunoaşterea cerinţelor şi proceselor legate de Calitate, Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi Protecţia Mediului astfel încât să fie interesaţi şi implicaţi activ în dezvoltarea acestor obiective.

  • Implementarea, prin Managerii şi Liderii Grupului, viziunii, strategiei şi politicii noastre privind  Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Respectarea cerinţelor legale şi cerinţelor Standardelor de referinţă pentru Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului în cadrul entităţilor grupului.

  • Informarea şi asigurarea resurselor necesare angajaţilor şi partenerilor noştri, pentru a ne atinge obiectivele declarate legate de Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Monitorizarea proceselor şi activităţilor noastre prin inspecţii şi audituri, pentru a ne asigura de eficienţa şi eficacitatea deciziilor şi măsurilor implementate şi pentru a asigura îmbunătăţirea continuă a acestora. 

  • Stabilirea metodelor de identificare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor, în vederea minimizării sau eliminării impactului acestora asupra Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Stabilirea şi implementarea strategiilor organizaţionale cu privire la conservarea resurselor naturale prin economisirea energiei şi minimizarea producerii de deşeuri şi emisii.  

Vom continua aplicarea tuturor cunoştinţelor noastre pentru identificarea şi satisfacerea interesului şi necesităţilor angajaţilor, clienţilor, tuturor părţilor interesate, cât şi pentru menţinerea şi amplificarea încrederii acţionarilor noştri.

 

Anunţuri și Informări publice

Informarea publicului Rompetrol GAS - Pantelimon 2024 Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul I 2024 Descarcă
Informare publică privind protecția mediului - trimestrul II 2024 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Arad 2024 Descarcă
Informare publică Sânpetru Brașov (Lot stânga) Descarcă
Informare publică Sânpetru Brașov (Lot dreapta) Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS - Pantelimon 2023 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Arad 2024 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Bacău 2024 Descarcă
Informare publică privind protecția mediului - trimestrul I 2024 Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul IV 2023 Descarcă
Informare publică Rompetrol Depozit Arad 2023 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Arad 2023 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Mogoșoaia 2023 Descarcă
Informare publică Rompetrol - Depozit Mogoșoaia 2023 Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul III 2023 Descarcă
Informare publică privind protecția mediului - trimestrul IV 2023 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Depozit Pantelimon GAS 2023 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Pantelimon 2023 Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate - Depozit Pantelimon Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Arad 2023 Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate - Depozit Arad Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Bacău 2023 Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate - Depozit Bacău Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Voluntari 3 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Craiova - Almaj - 2023 Descarcă
Informare publică Depozit Craiova - Almaj - 2023 Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Voluntari 3 Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Târgoviște 1 Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Târgoviște 2 Descarcă
Informare publică privind protecția mediului - trimestrul III 2023 Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul II 2023 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Zărnești - 2023 Descarcă
Informare publică Depozit Zărnești - 2023 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Vatra Dornei - 2023 Descarcă
Informare publică Depozit Vatra Dornei  - 2023 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Șimleu Silvaniei - 2023 Descarcă
Informare publică Depozit Șimleu Silvaniei - 2023 Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate -  SC Midia Marine Terminal SRL Descarcă
Raport audit deșeuri Onshore - SC Midia Marine Terminal SRL Descarcă
Raport audit deșeuri Offshore - SC Midia Marine Terminal SRL Descarcă
Informare publică privind protecția mediului - trimestrul II 2023 Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul I 2023 Descarcă
Informarea publicului pt. anul 2022 - Rompetrol Downstream SRL, Depozit Mogoșoaia Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Pantelimon Descarcă
Informare publică privind protecția mediului - trimestrul I 2023 Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul IV 2022 Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Slobozia Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Tulcea Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Lugoj Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Râmnicu Vâlcea Descarcă
Informare Rompetrol Lugoj Descarcă
Informare publică - Tulcea Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul III 2022 Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Slobozia Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Urziceni Descarcă
Informare Rompetrol Slobozia Descarcă
Informare publică - trimestrul IV 2022 Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Râmnicu Vâlcea Descarcă
Informare Rompetrol Râmnicu Vâlcea Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Șimleu Silvaniei Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Zărnești  Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Ploiești Descarcă

Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Craiova - Almaj - 2022

Descarcă

Informare SEVESO Depozit Craiova - Almaj - august 2022

Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Vatra Dornei 2022 Descarcă
Informare publică MMT - trimestrul II 2022 Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 3 stânga, Autostrada A1, km 500+596, Giarmata Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 3 dreapta, Autostrada A1, km 500+596, Giarmata Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 stânga, Autostrada A1, km 481+646, Recaș Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 dreapta, Autostrada A1, km 481+646, Recaș Descarcă

Informare publică Rompetrol Downstream 2022

Descarcă
Anunț public Mediu Lot 3 stânga Descarcă
Anunț public Mediu Lot 3 dreapta Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Arad 2022 Descarcă
Informare sinteză Rompetrol GAS Arad 2022 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Pantelimon, 2022 Descarcă
Informare sinteză Rompetrol GAS Pantelimon, 2022 Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 stânga, Autostrada A1, km 481+646, Recaș Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 dreapta, Autostrada A1, km 481+646, Recaș Descarcă
Rompetrol Downstream, în conformitate cu prevederile OUG 92 din 2021, privind managementul deșeurilor - Depozit Mogoșoaia. Rompetrol Downstream a înregistrat aceste documente pentru toate punctele de lucru, la cele 42 de Agenții locale pentru Protecția mediului Descarcă
Rompetrol Downstream, în conformitate cu prevederile OUG 92 din 2021, privind managementul deșeurilor - Stație de Distribuție Carburant Rompetrol Iași. Rompetrol Downstream a înregistrat aceste documente pentru toate punctele de lucru, la cele 42 de Agenții locale pentru Protecția mediului Descarcă
Rompetrol Downstream, în conformitate cu prevederile OUG 92 din 2021, privind managementul deșeurilor - SDC Rompetrol Bucureștii Noi. Rompetrol Downstream a înregistrat aceste documente pentru toate punctele de lucru, la cele 42 de Agenții locale pentru Protecția mediului Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate - SC Midia Marine Terminal SRL Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate -  Depozit Arad Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate - Depozit Bacău Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate - Depozit Pantelimon Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Bistriţa Descarcă
Anunţ public pentru solicitare acord Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Florești Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Mogoșoaia - iunie 2021 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Craiova - Almaj - septembrie 2021 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Șimleu Silvaniei - septembrie 2021 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Zărnești - mai 2021 Descarcă
Informarea publică - trimestrul IV 2021 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Pantelimon 2021 Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Staţie Glina Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Depozit Arad Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Depozit Zărneşti Descarcă
Informare publică - Depozit Craiova - Almaj Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Depozit Zărneşti Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Braşov Rozelor Descarcă
Notificare activitate actualizată Rompetrol GAS - Dumbrava, Bacău Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS - Dumbrava, Bacău Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare a Staţiei Braşov Noua Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Arad - aprilie 2021 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Vatra Dornei - Argestru - aprilie 2021 Descarcă
Anunț public depunere solicitare acord mediu - Depozit Arad Descarcă
Anunţ public Mediu - Staţie Braşov Noua Descarcă
Anunţ public Mediu - Staţie Braşov Rozelor Descarcă
Anunţ public Mediu - Depozit Vladimirescu, Arad Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Craiova - Almaj - septembrie 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Craiova - Almaj - septembrie 2020 Descarcă
Informarea publică - trimestrul II 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Zărnești - mai 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Șimleu Silvaniei - mai 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Arad - mai 2020 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO - Depozit Dumbrava, Bacău Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Vladimirescu, Arad - 2020 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Dumbrava, Bacău - 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Vatra Dornei - mai 2020 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Pantelimon - 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Craiova - Almaj - aprilie 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Mogoșoaia - aprilie 2020 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol GAS - Depozit Vladimirescu, 10.03.2020     Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol GAS - Depozit Pantelimon, 19.09.2019 Descarcă
Anunţ public pentru Depozit Vladimirescu, Arad Descarcă
Informare publică Depozit Craiova - Almaj Rompetrol Downstream 2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL Depozit Craiova - Almaj, 05.09.2019 Descarcă
Anunţ acord mediu pentru montare Adblue Staţie Giurgiu, 27.06.2019 Descarcă
Informare publică –  solicitare emitere acord de mediu proiect “Amplasare container Adblue, stație electrică de încărcare auto și containere marfă în stație mixtă de distribuție carburanți Rompetrol Giurgiu" Descarcă
Informare publică Depozit Arad Rompetrol Downstream 2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Arad, 12.03.2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Mogoșoaia, 05.07.2018 Descarcă
Informare publică Rompetrol Downstream - Depozit Mogoșoia - 2019 Descarcă
Informare publică Rompetrol Downstream - Depozit Zărnești - 2019 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS -  Depozit Pantelimon - 2019 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS - Depozit Vladimirescu - 2019 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS -  Depozit Dumbrava - 2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Craiova - Almaj, 19.09.2018 Descarcă
Informare Depozit Craiova - Almaj, 19.09.2018 Descarcă
Anunţ public Depozit Craiova, 18.09.2018 Descarcă
Informare publică PAN - 17.09.2018 Descarcă
Sinteză raport inspecţie SEVESO 2017 Descarcă
Informare publică - Depozit Şimleu Silvaniei Descarcă
Adresa APM nr. 1032 - 25.01.2018 - Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare Descarcă
Adresa APM nr. 156 - 08.01.2018 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Descarcă
Informare Depozit Craiova - Almaj, 2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO - Depozit Vladimirescu, 20.02.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO - Depozit Mogoșoaia, 13.07.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO -  Depozit Arad, 01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO - Depozit Craiova, 01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO - Depozit Mogoșoaia, 01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO - Depozit Șimleu Silvaniei, 01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO - Depozit Vatra Dornei, 01.09.2017 Descarcă
Informare publică de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecinţele activității SC Rompetrol Well Services SA  - Secția Câmpina Descarcă
Informare publică de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecinţele activității SC Rompetrol Well Services SA  - Secția Govora Descarcă
Informare publică de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecinţele activității SC Rompetrol Well Services SA  - Secția Moinești Descarcă
Informare publică de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecinţele activității SC Rompetrol Well Services SA  - Sediul central din Ploiești Descarcă
Informare publică de mediu pe trimestrul I 2016 cu privire la consecinţele activității SC Rompetrol Well Services SA  - Secția Videle Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL - Depozit Șimleul Silvaniei din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL - Depozit Vladimirescu - Arad din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL - Depozit Craiova - Almaj din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL -  Depozit Vatra Dornei din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă

Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL - Depozit Mogoșoaia din categoria obiectivelor de nivel inferior

Descarcă

Informare publică Rompetrol GAS - Depozit Pantelimon - august 2016

Descarcă

Informare publică Rompetrol GAS - Depozit Vladimirescu - august 2016

Descarcă
Informare publică Rompetrol Downstream SRL Descarcă
Stații Rompetrol Descarcă
Fișă date de securitate Motorină Euro 5 Descarcă
Fișă date de securitate Benzină Euro 5 Descarcă
Fișă date de securitate Gaz petrolier lichefiat  Descarcă
Raport securitate Descarcă
Rompetrol GAS Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Descarcă
Informare publică Rompetrol Downstream SRL  Descarcă
Anunț Mediu Viștea Descarcă
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) Descarcă

Descoperă