Rompetrol

Succesul şi eficienţa activităţilor noastre sunt determinate, în primul rând, de angajaţii noştri, ce definesc fiecare operaţiune prin dinamism, performanţă, creativitate şi competenţă.

Ne însuşim responsabilităţile de ordin moral pe care le implică promovarea Protecţiei Sănătăţii, Securităţii în Muncă şi Protecţiei Mediului, respectiv asigurarea bunăstării fiecăruia dintre cei implicaţi în activităţile derulate de compania noastră: angajaţii companiei noastre şi familiile acestora, partenerii noştri, clienţii şi furnizorii noştri, comunităţile situate în preajma locurilor în care ne desfăşurăm activitatea şi alte părţi interesate influenţate de mediul nostru de muncă.

KMG International promovează şi va promova cele mai înalte standarde de Calitate, Sănătate şi Securitate Ocupaţionala şi Protecţia Mediului în activităţile desfăşurate, prin stabilirea, implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţia Mediului, cu următoarele obiective:

  • Promovarea unei culturi organizaţionale pozitive privind Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională, Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Mediului. 

  • Conştientizarea de către angajaţii şi partenerii noştri pentru cunoaşterea cerinţelor şi proceselor legate de Calitate, Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi Protecţia Mediului astfel încât să fie interesaţi şi implicaţi activ în dezvoltarea acestor obiective.

  • Implementarea, prin Managerii şi Liderii Grupului, viziunii, strategiei şi politicii noastre privind  Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Respectarea cerinţelor legale şi cerinţelor Standardelor de referinţă pentru Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului în cadrul entităţilor grupului.

  • Informarea şi asigurarea resurselor necesare angajaţilor şi partenerilor noştri, pentru a ne atinge obiectivele declarate legate de Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Monitorizarea proceselor şi activităţilor noastre prin inspecţii şi audituri, pentru a ne asigura de eficienţa şi eficacitatea deciziilor şi măsurilor implementate şi pentru a asigura îmbunătăţirea continuă a acestora. 

  • Stabilirea metodelor de identificare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor, în vederea minimizării sau eliminării impactului acestora asupra Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Stabilirea şi implementarea strategiilor organizaţionale cu privire la conservarea resurselor naturale prin economisirea energiei şi minimizarea producerii de deşeuri şi emisii.  

Vom continua aplicarea tuturor cunoştinţelor noastre pentru identificarea şi satisfacerea interesului şi necesităţilor angajaţilor, clienţilor, tuturor părţilor interesate, cât şi pentru menţinerea şi amplificarea încrederii acţionarilor noştri.

 

Anunţuri și Informări publice

Anunț Mediu Timiș Lot 3 stanga, Autostrada A1, km 500+596, Giarmata
 
Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 3 dreapta, Autostrada A1, km 500+596, Giarmata
 
Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 stanga, Autostrada A1, km 481+646, Recas
 
Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 dreapta, Autostrada A1, km 481+646, Recas
 
Descarcă

Informare publică Rompetrol Downstream 2022

Descarcă
Anunt public Mediu Lot 3 stanga Descarcă
Anunt public Mediu Lot 3 dreapta Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Arad 2022 Descarcă
Informare sinteză Rompetrol GAS Arad 2022 Descarcă
Informare publică Rompetrol GAS Pantelimon, 2022 Descarcă
Informare sinteză Rompetrol GAS Pantelimon, 2022 Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 stânga, Autostrada A1, km 481+646, Recaș Descarcă
Anunț Mediu Timiș Lot 4 dreapta, Autostrada A1, km 481+646, Recaș Descarcă
Rompetrol Downstream, în conformitate cu prevederile OUG 92 din 2021, privind managementul deșeurilor - Depozit Mogoșoaia. Rompetrol Downstream a înregistrat aceste documente pentru toate punctele de lucru , la cele 42 de Agenții locale pentru Protecția mediului Descarcă
Rompetrol Downstream, în conformitate cu prevederile OUG 92 din 2021, privind managementul deșeurilor - Stație de Distribuție Carburant Rompetrol Iași. Rompetrol Downstream a înregistrat aceste documente pentru toate punctele de lucru , la cele 42 de Agenții locale pentru Protecția mediului Descarcă
Rompetrol Downstream, în conformitate cu prevederile OUG 92 din 2021, privind managementul deșeurilor - SDC Rompetrol Bucureștii Noi. Rompetrol Downstream a înregistrat aceste documente pentru toate punctele de lucru , la cele 42 de Agenții locale pentru Protecția mediului Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate – SC Midia Marine Terminal SRL Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate – Depozit Arad Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate – Depozit Bacău Descarcă
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate – Depozit Pantelimon Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Bistriţa Descarcă
Anunţ public pentru solicitare acord Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - Florești Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit_Mogosoaia - iunie 2021 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Craiova-Almaj - septembrie 2021 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Simleu - septembrie 2021 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Zarnesti - mai 2021 Descarcă
Informarea publicului - trimestrul IV 2021 Descarcă
Informare publica Rompetrol GAS Pantelimon 2021 Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - staţie Glina Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - depozit Arad Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - depozit Zărneşti Descarcă
Informare publică - Depozit Craiova - Almaj Descarcă
Anunţ public depunere solicitare acord mediu - depozit Zărneşti Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, Braşov Rozelor Descarcă
Notificare activitate actualizată Rompetrol Gas, Dumbrava, Bacău Descarcă
Informare publică - Rompetrol Gas, Dumbrava, Bacău Descarcă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare a staţiei Braşov Noua Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Arad _aprilie 2021 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Vatra Dornei - Argestru_aprilie 2021 Descarcă
Anunț public depunere solicitare acord mediu - depozit Arad Descarcă
Anunţ public Mediu pentru staţie Braşov Noua Descarcă
Anunţ public Mediu pentru staţie Braşov Rozelor Descarcă
Anunţ public Mediu pentru depozit Vladimirescu, jud Arad Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL - Depozit Craiova-Almaj _septembrie 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Craiova-Almaj _septembrie 2020 Descarcă
Informarea Publicului_trimestrul II 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Zarnesti_mai 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Simleu_mai 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Arad_mai 2020 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Depozit Dumbrava-BACAU Rompetrol Gas 18.06.2019 Descarcă
Informare Publica Rompetrol GAS Vladimirescu-ARAD 2020 Descarcă
Informare Publica Rompetrol GAS Dumbrava-BACAU 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Vatra Dornei_mai 2020 Descarcă
Informare Publica Rompetrol GAS Pantelimon 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Craiova-Almaj _aprilie 2020 Descarcă
Informare SEVESO Depozit Mogosoaia_aprilie 2020 Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Depozit Vladimirescu Rompetrol Gas 10.03.2020     Descarcă
Informare SINTEZA Control SEVESO Depozit Pantelimon Rompetrol Gas 19.09.2019 Descarcă
Anunţ public pentru depozit Vladimirescu, jud Arad Descarcă
Informare publică Depozit Craiova-Almaj Rompetrol Downstream 2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL Depozit Craiova-Almaj 05.09.2019 Descarcă
Anunţ acord mediu pentru montare Adblue staţie Giurgiu din 27.06.2019 Descarcă
Informare publica –  solicitare emitere acord de mediu proiect
“Amplasare container Adblue, stație electrică de încarcare auto și containere marfă în stație mixtă de distribuție carburanți Rompetrol Giurgiu"
Descarcă
Informare publică Depozit Arad Rompetrol Downstream 2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL Depozit Arad 12.03.2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL Depozit Mogoșoaia 5.07.2018 Descarcă
Informare publică Depozit Mogoșoia Rompetrol Downstream 2019 Descarcă
Informare publică Depozit Zărnești Rompetrol Downstream 2019 Descarcă
Informare publică Depozit Pantelimon Rompetrol Gas 2019 Descarcă
Informare publică Depozit Vladimirescu Rompetrol Gas 2019 Descarcă
Informare publică Depozit Dumbrava Rompetrol Gas 2019 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol Downstream SRL Depozit Craiova-Almaj 19.09.2018 Descarcă
Informare Depozit Craiova-Almaj 19.09.2018 Descarcă
Anunţ public pentru depozit Craiova din 18.09.2018 Descarcă
Informare publică PAN 17.09.2018 Descarcă
Sinteză raport inspecţie SEVESO 2017 Descarcă
Informare publică Depozit Şimleu Silvaniei Descarcă
Adresa APM nr. 1032 - 25.01.2018 - Anunţ public privind decizia Etapei de incadrare Descarcă
Adresa APM nr. 156 - 08.01.2018 - Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Descarcă
Informare - Craiova_Almaj Depozit_2017 refăcută_14.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO depozit Vladimirescu_20.02.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA Control SEVESO Rompetrol DWS, depozit Mogoșoaia iulie Descarcă
Informare - SINTEZA SEVESO Rompetrol Depozit Arad _01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA SEVESO Rompetrol Depozit Craiova _01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA SEVESO Rompetrol Depozit Mogosoaia _01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA SEVESO Rompetrol Depozit Simleu Silvaniei _01.09.2017 Descarcă
Informare - SINTEZA SEVESO Rompetrol Depozit Vatra Dornei _01.09.2017 Descarcă
Informare publica de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecinţele activitatii SC Rompetrol Well Services SA –  Sectia CAMPINA, str. Orizontului nr. 2. Descarcă
Informare publica de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecintele activitatii SC Rompetrol Well Services SA – SECTIA GOVORA, de la adresa comuna Mihaiesti, Sat Stuparei, judetul Valcea. Descarcă
Informare publica de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecintele activitatii SC Rompetrol Well Services SA – SECTIA MOINESTI de la adresa str. Atelierelor nr. 146, oras Moinesti, judetul Bacau. Descarcă
Informare publica de mediu pe trimestrul I 2017 cu privire la consecintele activitatii SC Rompetrol Well Services SA – sediul central din Ploiesti, str. Clopotei nr. 2 bis. Descarcă
Informare publica de mediu pe trimestrul I 2016 cu privire la consecintele activitatii SC Rompetrol Well Services SA – SECTIA VIDELE, de la adresa str. Petrolului nr. 8, oras Videle, judetul Teleorman. Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL. Punct de lucru Depozit Simleul Silvaniei din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL. Punct de lucru Depozit Arad (Vladimirescu) din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL. Punct de lucru Depozit Craiova (Almaj) din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă
Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL. Punct de lucru Depozit Vatra Dornei din categoria obiectivelor de nivel inferior Descarcă

Informare publică referitoare la obiectivul Rompetrol Downstream SRL. Punct de lucru Depozit Mogosoaia din categoria obiectivelor de nivel inferior

Descarcă

Informare publică Rompetrol Gas – Pantelimon-August 2016

Descarcă

Informare publică Rompetrol Gas – Vladimirescu - August 2016

Descarcă
Informarea publica DWS Descarcă
Statii Rompetrol Descarcă
Fisa cu date de securitate Motorină Euro 5 Descarcă
Fisa cu date de securitate Benzina Euro 5 Descarcă
Fisa cu date de securitate Gaz petrolier lichefiat Descarcă
Raport securitate Descarcă
Rompetrol Gas Descarcă
Informare publica Rompetrol Gas Descarcă
Informare publica Rompetrol Downstream  Descarcă
Anunt Mediu Vistea Descarcă
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (titularul proietului) Descarcă

Descoperă