Rompetrol

Succesul şi eficienţa activităţilor noastre sunt determinate, în primul rând, de angajaţii noştri, ce definesc fiecare operaţiune prin dinamism, performanţă, creativitate şi competenţă.

Ne însuşim responsabilităţile de ordin moral pe care le implică promovarea Protecţiei Sănătăţii, Securităţii în Muncă şi Protecţiei Mediului, respectiv asigurarea bunăstării fiecăruia dintre cei implicaţi în activităţile derulate de compania noastră: angajaţii companiei noastre şi familiile acestora, partenerii noştri, clienţii şi furnizorii noştri, comunităţile situate în preajma locurilor în care ne desfăşurăm activitatea şi alte părţi interesate influenţate de mediul nostru de muncă.

KMG International promovează şi va promova cele mai înalte standarde de Calitate, Sănătate şi Securitate Ocupaţionala şi Protecţia Mediului în activităţile desfăşurate, prin stabilirea, implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţia Mediului, cu următoarele obiective:

  • Promovarea unei culturi organizaţionale pozitive privind Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională, Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Mediului. 

  • Conştientizarea de către angajaţii şi partenerii noştri pentru cunoaşterea cerinţelor şi proceselor legate de Calitate, Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi Protecţia Mediului astfel încât să fie interesaţi şi implicaţi activ în dezvoltarea acestor obiective.

  • Implementarea, prin Managerii şi Liderii Grupului, viziunii, strategiei şi politicii noastre privind  Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Respectarea cerinţelor legale şi cerinţelor Standardelor de referinţă pentru Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului în cadrul entităţilor grupului.

  • Informarea şi asigurarea resurselor necesare angajaţilor şi partenerilor noştri, pentru a ne atinge obiectivele declarate legate de Managementul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Monitorizarea proceselor şi activităţilor noastre prin inspecţii şi audituri, pentru a ne asigura de eficienţa şi eficacitatea deciziilor şi măsurilor implementate şi pentru a asigura îmbunătăţirea continuă a acestora. 

  • Stabilirea metodelor de identificare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor, în vederea minimizării sau eliminării impactului acestora asupra Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Protecţiei Mediului.

  • Stabilirea şi implementarea strategiilor organizaţionale cu privire la conservarea resurselor naturale prin economisirea energiei şi minimizarea producerii de deşeuri şi emisii.  

Vom continua aplicarea tuturor cunoştinţelor noastre pentru identificarea şi satisfacerea interesului şi necesităţilor angajaţilor, clienţilor, tuturor părţilor interesate, cât şi pentru menţinerea şi amplificarea încrederii acţionarilor noştri.

Descoperă