Rompetrol

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

 

1.   Obiectivul Politicii privind Confidențialitatea

Rompetrol Downstream SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (“GDPR”) precum și cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal. În acest sens, am redactat prezenta Politică privind Confidențialitatea, cu scopul și rolul de a vă informa cu privire la:

(i)   activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, efectuate de către Rompetrol Downstream SRL, în calitate de Operator de date cu caracter personal, în desfășurarea activităților sale;

(ii)   securitatea datelor și confidențialitatea prelucrărilor de date cu caracter personal ale dumneavoastră;

(iii)  drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal și modalitatea de exercitare a acestor drepturi.

Politica noastră privind confidențialitatea poate suferi modificări, iar Rompetrol va publica de fiecare dată, pe acest website, versiunea actualizată a acesteia. Prin consultarea frecventă a acestui website puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal întreprinse de către Rompetrol.

2.   Operatorul de date cu caracter personal

Societatea Rompetrol Downstream SRL care face parte din Grupul KMG International (denumită în continuare "Societatea" sau “Operatorul”), este Operator de date personale care este în același timp și deținătorul acestui website, având sediul în București, sector 1, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northen Tower, et. 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1716/2000, CUI RO12751583.

Detaliile de contact ale Rompetrol Downstream SRL le puteți găsi aici.

3.   Ce categorii de date personale prelucrăm, scopurile, baza legală și perioda pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

În funcție de calitatea pe care o aveți în relația cu Rompetrol, Operatorul prelucrează anumite date ale dumneavoastră în scopuri și temeiuri diferite, și le păstrează pe perioade determinate de timp, după cum urmează:

3.1. Doar vizitator al website-ului www.rompetrol.ro:

Colectăm informații de la dumneavoastră ca vizitator al website-ului nostru prin utilizarea cookie-urilor. Aceste informații includ: adresa dumneavoastră IP (anonimizată), tipul browser-ului, setările de limbă, sistemul de operare, tipul dispozitivului, numele domeniului, gazda domeniului, data și ora.

Vă rugăm să accesați Politica cookies aici.

3.2. Clienți/vizitatori persoane fizice ai stațiilor de carburant

3.2.1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 1. În vederea achiziţionării de către dumneavoastră a produselor GPL, carburanţilor și altor produse specifice, după caz, contractării și gestionării contractelor încheiate cu dumneavoastră, în calitate de client și/sau utilizator de card Fill&Go Personal respectiv Rompetrol GO+, conform art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul General privind protecţia datelor în vederea încheierii și executării unui contract cu persoana vizată;
 2. Pentru emiterea facturilor și gestionarea încasărilor aferente acestora, conform art. 6 alin.1, lit. b) din Regulamentul General privind protecţia datelor;
 3. În vederea verificării bonităţii și aprobării limitei de credit pentru clienţii Fill&Go Credit respectiv Rompetrol GO+, conform art. 6, alin. 1), lit. f) și litera b) din Regulamentul General privind protecţia datelor, respectiv în interesul legitim al Operatorului de a aplica măsuri de analiză a riscurilor la creditare și respectiv în vederea încheierii și executării unui contract cu persoana vizată;
 4. Supravegherea video în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale și a unui interes legitim de către Operator, respectiv în vederea asigurării de servicii de pază, prin analiza incidentelor de securitate (Legea nr. 333/2003, HG 301/2012, precum și legislația privind transportul bunurilor periculoase - HG 1175/2007, Ordinul Ministerului Transportului Construcţiilor și Turismului nr. 1214/2015, Ordin nr. 1044/2003), conform art. 6, alin. 1, lit. c) și f) din Regulamentul General privind protecţia datelor;
 5. În vederea realizării măsurilor de prevenire a infracţiunilor de spălare a banilor în vederea îndeplinirii unei obligații legale (Legea nr.129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative), conform art. 6, alin. 1, lit. c)  din Regulamentul General privind protecţia datelor;
 6. În vederea soluţionării reclamațiilor/solicitărilor în staţiile de carburanţi Rompetrol, telefonic prin Infoline sau prin corespondența fizică sau electronică, conform art. 6 alin. 1), lit. c) și f) din Regulamentul General privind protecţia datelor, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale (Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor), respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce constă în analiza și soluţionarea incidentelor sesizate;
 7. Pentru contactarea dumneavoastră în scopul obţinerii opiniei dumneavoastră privind serviciile și produsele Operatorului și ale Grupului KMG International achiziţionate de dumneavoastră, prin apelare telefonică, e-mail, SMS, website, canale de social media și aplicaţii mobile în conformitate cu art. 6, alin. 1), lit. f) din Regulamentul General privind protecţia datelor, respectiv în interesul legitim al Operatorului;
 8. Pentru raportările de afaceri interne/intra-grup, pentru auditurile interne/externe, conform art. 6, alin. 1), lit. f) din Regulamentul General privind protecţia datelor, în interesul legitim al Operatorului de organizare și control a activităţilor sale de deservire a clienţilor săi pentru a asigura un nivel ridicat al calităţii serviciilor și produselor oferite;
 9. Pentru recuperarea de creanţe sau alte sume datorate cu titlu de daune-interese Operatorului, pe cale amiabilă/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluţionarea diferitelor litigii, conform contractelor încheiate și a interesului legitim al Operatorului de a recupera creanţele aferente relaţiei contractuale sau de altă natură existente cu dumneavoastră, conform art. 6, alin. 1), lit. b) și f) din Regulamentul General privind protecţia datelor;
 10. Pentru soluţionarea diferitelor solicitări, cereri adresate Societăţii, analize propuneri de parteneriat/investiţii, precum și de furnizare a unor informaţii solicitate de către persoane vizate, pe cale scrisă (inclusiv celor parvenite pe canalele de social media), conform art. 6, alin. 1, lit. c) și f) din Regulamentul General privind protecţia datelor, în temeiul unei obligaţii legale a Operatorului, respectiv a interesului legitim al acestuia;
 11. Pentru profilarea dumneavoastră, respectiv pentru a vă putea oferi informaţii privind produse și servicii standard sau personalizate din portofoliul entităţilor din Grupul KMG International, prin analiza serviciilor achiziţionate, a tranzacţiilor efectuate și a altor informaţii similare, în conformitate cu art. 6, alin. 1), lit. a) din Regulamentul General privind protecţia datelor, respectiv în temeiul consimţământului dumneavoastră;
 12. Pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicații mobile,  primirea de newsletter/e și alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor și serviciilor Rompetrol Downstream SRL sau a grupului KMG International NV din care face parte Operatorul, în conformitate cu art. 6 alin. 1), lit. a) din Regulamentul General privind protecţia datelor, în temeiul consimţământului dumneavoastră;
 13. Pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, sms, fax, apel telefonic, notificari prin aplicatii mobile, cum ar fi pentru organizarea de evenimente interne si externe, respectiv invitarea dumneavoastră la aceste evenimente, în conformitate cu art. 6 alin. 1) lit. a) din Regulamentul General privind protecţia datelor, în temeiul consimţământului dumneavoastră;
 14. Pentru participarea la tombole și alte promoții bazate pe un anumit comportament de consum, în conformitate cu art. 6, alin. 1) lit. a) din Regulamentul General privind protecţia datelor, în temeiul consimţământului dumneavoastră;
 15. Pentru prestarea serviciilor, facilităților, precum și a informării cu privire la modificările programelor de fidelitate (ex: Rompetrol Go), inclusiv pentru contactactarea dumneavoastră în scopul informării cu privire la situația punctelor de loialitate (ex: valabilitatea acestora), conform art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul General privind protecţia datelor în vederea încheierii și executării unui contract cu persoana vizată.

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulamentul General UE privind protecţia datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

3.2.2. Datele cu caracter personal prelucrate

Datele prelucrate pentru clienții persoane fizice care dețin card Fill&Go, respectiv Rompetrol GO+ debit sau credit sunt următoarele:

 1. numele si prenumele;
 2. datele indicate pe copia CI;
 3. adresa (domiciliul/ reședinţa), telefonul/ faxul, e-mailul;
 4. contul IBAN și Banca;
 5. date privind serviciile și produsele achiziţionate, cum ar fi: cantitate, valoare, data și locul achiziţiei carburantului;
 6. codul de card;
 7. date privind veniturile realizate (doar pentru clienții care solicită limită de credit);
 8. istoric tranzacţii card;
 9. alte date.

Datele prelucrate pentru clienții înrolați în Programul de loialitate Rompetrol Go sunt următoarele:

 1. nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, sex, data nașterii;
 2. date privind data și locaţia înrolării;
 3. date privind serviciile și produsele achiziţionate, cum ar fi: cantitate, valoare, data și locul achiziţiei;
 4. istoric tranzacții card de loialitate, preferinţe și cuantum de consum, frecvenţa și valoarea achiziţiei;
 5. numărul și valoarea punctelor de loialitate adunate în cadrul programului de loialitate Rompetrol Go;
 6. codul cardului de loialitate.

Alte prelucrări pentru vizitatori/clienți: 

 1. Imaginea dumneavoastră captată de camerele de supraveghere, în cazul vizitelor din stațiile de carburant ale Operatorului;
 2. Nume, prenume sau orice alte date sunt necesare pentru soluționarea reclamațiilor și sesizărilor dumneavoastră inclusiv vocea dumneavoastră dacă reclamațiile și sesizările s-au făcut prin intermediul apelurilor telefonice prin serviciul Infoline/call center.
 3. Nume și prenume, adresă, serie CI în cazul în care doriți emiterea unei facturi pentru produsele achiziționate.

3.2.3. Durata prelucrării datelor

 1. stocarea datelor pentru înrolarea și contractarea diferitelor programe, de exemplu Rompetrol Go, Rompetrol GO+, se face pentru perioada derulării programului/contractului; prin excepție, documentele care conţin date cu caracter personal de natură financiar contabilă vor fi stocate pe o perioadă suplimentară, conform cerințelor legale aplicabile (ex. Legea contabilității nr. 82/1991, Codul Fiscal etc.)
 2. adeverința de venit se păstrează maxim până la încetarea relației contractuale, dar nu mai puțin de 3 ani de zile de la data acordării limitei de credit, iar în cazul în care limita de credit nu este acordată, atunci acest document este șters/ distrus imediat;
 3. datele personale ale potențialilor clienți neînrolați în programele Rompetrol se vor șterge/ distruge după cel mult trei luni de la recepționare;
 4. datele colectate în vedere rezolvării solicitărilor/reclamațiilor inclusiv înregistrările convorbirilor telefonice aferente cererilor/solicitărilor/reclamașiilor adresate Operatorului, vor fi păstrate 4 luni de la data soluționării acestora, cu excepția reclamaţiilor, unde datele  vor fi păstrate 3 ani de la data soluţionării acestora;
 5. documentele care conţin date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul recuperării de creanţe sau alte sume datorate cu titlu de daune-interese pe care le datoraţi Operatorului se vor păstra până la finalizarea procedurilor de recuperare sau, după caz, până la soluţionarea definitivă a eventualelor litigii;
 6. datele cu caracter personal colectate în baza acordului în scop de marketing se vor păstra până la retragerea consimţământului dumneavoastră sau până la încetarea relaţiei contractuale sau până la termenele stabilite prin regulamentele de concurs, oricare din aceste termene survine primul;
 7. durata stocării înregistrărilor video, captate de camerele video de supraveghere este de minimum 20 de zile, dar nu poate depăși 30 de zile de la data realizării acestora.

3.3.  Reprezentanți legali, acționari, garantori, angajați, persoane de contact ai partenerilor de afaceri ai Operatorului, persoane juridice, autorități ale Statului

3.3.1.  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

a)   în vederea contractării și derulării contractelor încheiate cu partenerii de afaceri, în calitate de clienți și/sau furnizori, subcontractori, conform art. 6 alineat 1, litera f ) din GDPR;

b)   pentru îndeplinirea interesului legitim al Operatorului, în vederea derulării procedurilor privind selecția de oferte, organizată de acesta pentru contractarea unor bunuri/servicii/lucrări etc. conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR;

c)  de a efectua analiza de cunoaștere a partenerului în vederea desfășurării activității de business în deplină conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru a consolida securitatea contractelor, a evita conflictele de interes și a proteja reputația Operatorului, în vederea gestionării contractelor și efectuării de verificări și raportări conform legislației aplicabile, precum și pentru îndeplinirea unei obligații legale precum prevenirea și sancționarea spălării banilor, stabilirea de măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării terorismului, conform art. 6 alineat 1, litera c) din GDPR, precum și pentru protejarea interesului legitim al Operatorului conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR;

d)   pentru asigurarea siguranței și securității în muncă a angajaților partenerilor care desfășoară activități pe platformele industriale unde Operatorul este contractor principal, pe platformele industriale ale Operatorului sau la sediile societăților din Grupul KMG International NV,  în vederea îndeplinirii obligațiilor legale cuprinse în legislația privind sănătatea și securitatea în muncă, în acord cu art. 6 alineat 1, litera c) din GDPR, precum și pentru protejarea interesului legitim al Operatorului conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR;

e)   pentru efectuarea auditurilor de secundă parte în vederea îndeplinirii interesului legitim, conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR) al Operatorului de a se asigura că serviciile/produsele oferite de partenerul de afaceri îndeplinesc standardele de calitate necesare;

f)   pentru contactarea în scopul obținerii opiniei societății pe care o reprezentați privind calitatea serviciilor și produselor Operatorului achiziționate, prin apelare telefonică, e-mail în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR privind protecția datelor, respectiv in interesul legitim al operatorului;

g)   pentru contactarea clienților prin e-mail direct de către firma de audit financiar care auditează situațiile financiare ale Operatorului în scopul derulării procesului de auditare anuală în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR, respectiv în interesul legitim al Operatorului.

h)   pentru scopuri comerciale, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, sms, fax, apel telefonic, newsletter/e și alte comunicări comerciale pentru promovarea serviciilor Operatorului, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR, respectiv în temeiul interesului legitim de a colabora cu compania pe care o reprezentați;

i)   în vederea recuperării de creanțe sau alte sume datorate cu titlu de daune-interese, inclusiv prin executarea garanțiilor contractuale pentru nerespectarea condițiilor contractuale conform interesului legitim al operatorului art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR;

j)    în vederea rezolvării eventualelor litigii pe cale amiabilă sau în instanță conform interesului legitim al Operatorului art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR;

k)   pentru efectuarea auditurilor interne/externe precum și pentru efectuarea raportărilor interne în vederea îndeplinirii interesului legitim al Operatorului, conform art. 6 alineat 1, litera f) din GDPR.

3.3.2.  Date cu caracter personal prelucrate

În scopurile indicate la pct. 3.3.1. de mai sus, pot fi prelucrate următoarele date ale angajaților/colaboratorilor/reprezentanților legali ai partenerilor de afaceri: nume, prenume, funcție, semnătură, telefon, e-mail, serie și număr CI, copie CI, precum și documente care atestă anumite calificări/atestări/certificări (ex: diplome, certificate, atestate, autorizații, permise etc.).

3.3.3.  Durata prelucrării datelor
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate se va determina astfel:

 1. datele prelucrate pentru contractarea, cunoașterea partenerilor și derularea contractelor de servicii vor fi păstrate maximum 5 ani de la încetarea acestora. În caz de litigii, acestea se vor păstra până la finalizarea litigiului în cauză.
 2. datele financiar-contabile inclusiv contractele încheiate în funcție de natura acestora vor fi păstrate în conformitate cu prevederile stabilite de Codul fiscal și legislatia conexă.
 3. datele de prelucrare în vederea derulării procedurilor privind selecția de oferte vor fi păstrate 3 ani de la finalizarea procedurilor.
 4. datele prelucrate în scopul auditului de secundă parte vor fi păstrate 3 ani de la data finalizării auditului.
 5. prelucrarea  datelor în vederea asigurării securității și sănătății în muncă se va face pe toată durata derulării contractului de prestări servicii.
 6. prelucrarea datelor în scopul obținerii opiniei privind calitatea serviciilor se va face pe durata existenței relației de afaceri.
 7. prelucrarea datelor în scopul derulării procesului de audit intern/extern, raportări interne se va face maximum 3 ani de la finalizarea relației de afaceri.
 8. datele a căror prelucrare ține strict de prestarea serviciilor contractate se vor păstra pe durata derulării contractului.
 9. documentele care conțin date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul recuperării de creanțe sau alte sume datorate cu titlu de daune-interese datorate Operatorului, precum și pentru apărarea unui drept în instanță al Operatorului se vor păstra până la finalizarea procedurilor de recuperare sau, după caz, până la soluționarea definitivă a eventualelor litigii.

3.4.  Prelucrarea datelor personale ale foștilor angajați

3.4.1.  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale foștilor angajați

Datele personale ale foștilor angajați sunt prelucrate în baza obligațiilor legale ale fostului angajator în acord cu art. 6 alineat 1, litera c) și articolul 9 litera b) din GDPR, respectiv obligațiile de păstrare a acestora și de emitere de adeverințe la solicitarea fostului angajat sau de transmitere de informații către autoritățile Statului, precum și interesul legitim al Operatorului de a efectua audituri și verificări interne sau de a răspunde solicitărilor auditorilor externi, dar și pentru protejarea în instanță a intereselor Operatorului, în acord cu art. 6 alineat 1, litera f din GDPR.

3.4.2.  Date cu caracter personal prelucrate

În scopurile indicate la pct. 3.4.1. de mai sus, vor fi prelucrate următoarele date ale foștilor angajați: conținutul dosarului de personal, fără a se limita la: nume, prenume, funcție deținută, marcă, date de identitate și foto-copii ale acestora, contractele de muncă, date pensionare, date privind educația și experiența profesională (CV-ul, copii ale diplomelor etc.), statul de plată și elemente conținute de acesta, inclusiv documentele care au stat la baza întocmirii acestuia (fără a se limita la: nume, prenume, date CI, marcă, funcție, loc de muncă, date salariale, cont bancar, certificate medicale, declarații salariale, popriri, pontaj, persoane în întreținere, beneficii etc.).

3.4.3.  Durata prelucrării datelor

Datele vor fi păstrate conform prevederilor legale astfel: 75 de ani datele privind dosarul de personal și 50 de ani datele privind statul de salarii, de la încetarea relației de muncă.

3.5.    Candidații care au aplicat pentru un loc vacant în vederea angajării sau pentru realizarea unui stagiu de practică sau internship

3.5.1.  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea participării la programul de recrutare și selecție aferent ocupării unuia/uneia dintre posturile/funcțiile/pozițiile vacante existente sau viitoare sau pentru desfășurarea unui program internship sau stagiu de practică curent sau viitor, unde dumneavoastră aveți calitatea de Candidat, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în scopuri legate de resurse umane. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul menționat se face în conformitate cu articolul 6 alineat 1), litera a) din GDPR, respectiv acordul de participare la procesul de recrutare și selecție.

3.5.2.  Date cu caracter personal prelucrate

(a)   Informații Generale la înregistrarea CV-ului în baza noastră de date: Numele, prenumele, data nașterii, starea civilă, numărul de telefon și adresa de e-mail, naționalitatea, cetățenia, sexul și detalii privind orice dizabilități sau restricții de muncă, fotografia dumneavoastră, orice alte informații care se regăsesc în CV-ul dumneavoastră;

(b) Verificări în vederea selecției: referințe/solicitarea de referințe, note de interviu, evidențele/rezultatele verificărilor/testelor, inclusiv teste tehnice și teste psihometrice (măsoara abilitățile, aptitudinile, comportamentele sau trăsăturile de personalitate ale dumneavoastră).

3.5.3.  Durata prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal indicate la pct. 3.5.2. sunt păstrate 6 luni de la acordul dumneavoastră sau 6 luni de la ultima logare în contul dumneavoastră creat pe website-ul de cariere al Grupului KMG International NV, în cazul în care dumneavoastră ați aplicat prin intermediul acestuia.

3.6.     Vizitatori ai sediilor noastre

3.6.1.  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale vizitatorilor sunt prelucrate în vederea asigurării securității și siguranței persoanelor, paza obiectivelor și a bunurilor în acord cu art. 6 lit. f) din GDPR, și anume interesul legitim al Operatorului, precum și al societăților afiliate din cadrul Grupului KMG International NV.

3.6.2.  Datele cu caracter personal ale vizitatorilor

În vederea atingerii scopurilor indicate la pct. 3.6.1. de mai sus, următoarele date cu caracter personal ale vizitatorilor sunt prelucrate: numele, prenumele, ora intrării, ora ieșirii, imaginea vizitatorului, numele angajatorului dumneavoastră sau al societății cu care colaborați (dacă vizita este în scop de afaceri) și numele persoanei vizitate.

3.6.3.  Durata prelucrării datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal se va face pentru scopurile prezentate mai sus pe o durată de maximum 2 ani de zile, cu excepția imaginii vizitatorului captată de camerele de luat vederi, aceasta fiind păstrată pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice.

4.  Cine primește datele dumneavoastră?

4.1.  Destinatarii datelor dumneavoastră personale

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Rompetrol folosește serviciile diferiților contractanți sau a altor societăți din cadrul Grupului KMG International NV. În accepțiunea GDPR, aceștia se împart în mai multe categorii, care se regăsesc și în raport de operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dupa cum urmează: operatori, operatori împuterniciți sau operatori asociați.

Prin urmare, precizăm că pentru atingerea scopurilor menționate mai sus la pct 3, datele dumneavoastră pot fi partajate, fără a se limita la, cu următoarele tipuri de destinatari:

 1. societăţile comerciale care asigură operarea staţiilor de carburanţi Rompetrol, în numele și pe seama Rompetrol;
 2. furnizorii de servicii IT și de telecomunicaţii, curierat, agenţiile de publicitate, alţi parteneri contractuali (de ex. avocaţi, societăţi de recuperare creanţe, auditori ţinuţi de obligaţia de confidenţialitate cu privire la datele transmise etc.);
 3. autorităţile statului precum ANAF, ANPC etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.

4.2.  Transferul datelor dumneavoastră în țări străine

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră personale pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer efectuat de companie într-un stat membru al UE sau SEE va respecta cerințele legale stabilite de GDPR. Ca parte a prelucrării datelor descrise mai sus, poate avea loc transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din țări din afara Uniunii Europene. Transferul în acest caz se va face către: (i) țări pentru care Comisia UE a stabilit că acestea furnizează un nivel adecvat de protecție a datelor sau (ii) țări sau operatori unde ne asigurăm că există un nivel adecvat de protecție a datelor (în special prin încheierea de clauze contractuale standard de transfer date sau orice alte măsuri impuse de la caz la caz).

5.   Utilizarea modulelor de tip cookie

Acest website utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

6.   Securitatea datelor dumneavoastră personale

Rompetrol garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate și legalitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din GDPR.

7.   Drepturile dumneavoastră privind datele personale:

În calitate de persoană vizată, aveţi următoarele drepturi prevăzute de GDPR, cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal:

(a)       Dreptul de acces înseamnă dreptul dumneavoastră de a obţine un răspuns din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteţi avea acces la datele respective și la informaţiile prevăzute de art. 15 din GDPR.

(b)       Dreptul la portabilitate a datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise altui operator fără obstacole din partea Operatorului, în cazul în care aceste date sunt prelucrate prin mijloace automate și, prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat conform art. 6 alin. (1) lit. a) sau al articolului 9 alin (2) lit a) sau prelucrarea este efectuată în temeiul unui contract conform art. 6 alin. 1) lit. b) din GDPR.

(c)       Dreptul la opoziţie reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care va aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează în temeiul art. 6 alin. 1) literele e) sau f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

(d)       Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveţi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

(e)       Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul si nu există alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării și nu există motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaţionale. Ștergerea datelor va fi comunicată fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

(f)        Dreptul la restricţionare a prelucrării se referă la cazul în care dumneavoastră doriți restricționarea prelucrării în cazurile în care: contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

(g)       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă, cu excepţia prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat.

(h)       Dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

(i)        Dreptul de a formula plângere: dacă sunteți nemulțumit/ă, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

8.   Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, transmisă:

 • la adresa sediului Operatorului, utilizând datele de contact menționate în secțiunea 2 a acestei Politici
 • pe e-mail în atenția responsabilului cu protecţia datelor, la adresa: [email protected]
 • prin apelarea numerelor de telefon 0800 0800 08 sau 0800 0800 12.

Cererea dumneavoastră va fi analizată, urmând să primiţi un răspuns în maxim 30 de zile.
 

Data actualizării acestei politici: 21.02.2023