Rompetrol
Presa
Rompetrol publică Raportul de Sustenabilitate 2021

Rompetrol publică a opta ediţie a raportului de sustenabilitate, pregătit confirm standardelor de raportare internaţionale şi comunică performanţa de mediu, socială, de guvernanţă corporativă şi piaţă a Grupului pentru anul 2021; raportul este auditat de o firmă externă.

"2021 a continuat să fie definit de provocări şi schimbări, în contextul pandemiei, al incertitudinilor economice, marjelor de rafinare volatile si a preţului ţiţeiului. Suplimentar, incidentul de pe platforma Petromidia, ce a condus la pierderea a 3 dintre colegii noştri şi închiderea rafinăriei pentru 83 de zile, a însemnat scăderea cantităţii procesate şi rezultate financiare diminuate. Lecţiile dobândite anul trecut au consolidat angajamentul nostru pentru principiile sustenabilităţii, pentru oamenii noştri, comunităţi şi viitor, şi am dezvoltat o strategie extinsă de decarbonizare care oferă companiei o perspectivă tehnologică în tranziţia către o energie cu emisii scăzute şi diversificată” – Iskander Abdibaitov, Chief Officer Dezvoltare Corporativă. 

Raportul de Sustenabilitate arată rolul şi impactul companiei în economia românească, cu accent pe Rompetrol Rafinare şi companiile sale afiliate, precum şi alte companii cu operaţiuni relevante. Rezultatele consolidate în domenii precum guvernanţă corporativă, resurse umane (educaţie şi dezvoltare, siguranţă, diversitate, drepturile omului), managementul mediului (reducerea emisiilor, consumului de apă şi deşeurilor), relaţiile şi investiţiile în comunităţi locale, performanţa pieţei sunt prezentate în contextul anului 2021. 

KMG International, pentru alinierea la cerinţele Acordului de Climă de la Paris şi a Pactului Verde European, a identificat un portofoliu de proiecte de decarbonizare care adresează producţia de biocombustibili şi extinderea lanţului valoric al energiei electrice. Proiectele însumează 600 de milioane USD şi includ extinderea reţelei de retail a Grupului, încărcarea vehiculelor electrice în reţea proprie, on-site generation, producţia de energie regenerabilă, producţia de biodiesel şi bioetanol. 

Unul dintre proiectele majore care se încadrează în sfera acestei strategii este centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia,  lucrări începute în cursul anului 2021. Centrala va avea un rol major în stabilizarea producţiei şi distribuţiei de energie electrică în regiune, prin asigurarea nevoilor energetice ale platformei, dar şi prin injectarea surplusului de energie electrică în sistemul naţional. Centrala va furniza de asemenea agent termic pentru platforma Petromidia şi pentru aproximativ 1500 locuinţe din oraşul Năvodari. 

Printre indicatorii cheie ai 2021:

  • Evoluţia structurii forţei de muncă a Grupului a continuat să urmeze o tendinţă stabilă, cu un număr total de 5.322 de angajaţi la sfârşitul anului, 66% dintre aceştia fiind în România, ţara în care sunt desfăşurate cea mai mare parte din operaţiuni. Suplimentar, Rompetrol Downstream generează peste 5.000 de locuri de muncă în reţeaua de staţii deţinută de companie, operată de dealeri. 

  • Nivelul taxelor plătite în 2021 la bugetul de stat al României depăşeşte 1,7 miliarde dolari. 

  • Sectoarele de rafinare şi petrochimie au un rol vital în susţinerea economiei naţionale şi regionale, ambele furnizând combustibili şi produse de nişă precum bitum, polimeri, hexan şi, în ciuda opririi temporare a rafinăriei Petromidia, am înregistrat cel mai mare randament la motorină şi carburant Jet pentru avioane, de 54,3% wt (cantitatea totală de materie primă procesată de Petromidia în 2021 a fost de 4,59 milioane tone, iar la Vega de 321.052 tone). 

  • 98,5% din cantitatea totală de deşeuri de pe platforma Petromidia a  fost reciclată, mai mult decât în 2020, cand 93% din cantitate a fost reciclată. 

  • Emisiile de gaze cu efect de seră sunt pe un trend descendent, în mare parte datorită investiţiilor în tehnologie, dezvoltare, lucrări de mentenanţă şi proiecte de mediu din ultimii ani. Printre  proiectele din 2021 – modernizări la instalaţia DGRS (desulfurare gaze, recuperare sulf), care au condus la scaderea emisiilor de SO2, schimbarea arzătoarelor cuptoarelor din instalaţiile tehnologice cu unele cu nivel mai scăzut de NOx, etc. 

  • Proporţia furnizorilor locali a fost de 66% (fără a include subsidiarele locale ale multinaţionalelor), în timp ce proporţia cheltuielilor cu furnizorii locali a depăşit 80%. 

  • 2021 a marcat a 20-a aniversare a programului de internship Pregătit pentru Carieră, cu studenţi din Constanţa, Ploieşti, Bucureşti, Cluj şi Iaşi. În ultimii ani, am oferit training pentru peste 1500 studenţi şi absolvenţi, pentru a deveni profesionişti ai industriei de energie, iar cei mai mulţi dintre ei ni s-au alăturat ca angajaţi. 

  • Proiectele de implicare în comunitate au depăşit 1,5 milioane USD, sumă  alocată pentru iniţiative de sănătate, mediu, educaţie şi cultură.  

Pentru a citi întregul Raport de Sustenabilitate pentru 2021 accesaţi - https://www.rompetrol.com/ro/mediaroom/rapoarte-de-grup

Grupul utilizează standardele de raportare de sustenabilitate GRI (Iniţiativa de Raportare Globală), o referinţă la nivel internaţional, şi ghiduri de raportare ale industriei de petrol şi gaze, cum ar fi ghidul IPIECA, Taxonomia Uniunii Europene, cadrul Consiliului pentru Standarde de Contabilitate Durabiliă (SASB) etc.